Uppdrag

Mina HR-uppdrag passar inom såväl offentlig verksamhet till små, medelstora och stora företag inom de flesta branscher.

Rekrytering

Bra arbetsmiljö ger fler mål

Sommar/höst 2020

HIFs systematiska arbetsmiljöarbete

Via Competensum fick jag i uppdrag att samarbeta med HIF Service AB och Helsingborgs IF för att förbättra deras systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö och fotboll… vilket drömuppdrag för en HR-konsult!

I mötet med HIFs engagerade ledning erkände jag snabbt att jag inget kan om fotboll och att jag definitivt är utan bollkänsla. Det var ju visserligen trist, men mindre viktigt. Alla arbetsplatser – även arbetsplatsen för ett fotbollslag och teamet runt det, behöver en schysst arbetsmiljö. Och kunskap om SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, kan jag bidra med.

Vi har nu arbetat ett tag tillsammans med att ta fram arbetsmiljöpolicy, roller och ansvar, handlingsplaner samt det jag skulle säga är okrångligt dokumentstöd, för hela årets arbetsmiljöarbete. Arbetsplatsen på Olympia har mycket bra förutsättningar och viljan att fortsätta det goda arbetsmiljöarbetet. Den med HR i hjärtat vet att det på sikt ger fler mål… 😊

Rekrytering

Interim HR Business partner

Höst 2019/vår 2020

AFRY Infrastructure Syd behövde en interim HR Business Partner under förhållanden med kort horisont.

AFRY är ett globalt ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Här arbetar innovativa ingenjörer med samhällsnyttan som ledstjärna och kunden för ögonen.

Jag kom in som interim-HR Business Partner på divisionen Infrastructure i Malmö, mitt i fusionen mellan bolagen ÅF och Pöyry och samtidigt som HR-funktionen på Infrastructure Sverige genomförde en omorganisation vilket ställde höga krav på att snabbt sätta sig in i arbetet för att tillmötesgå divisionens behov.  Det handlar om att möta chefer öga mot öga och förstå vad de är inne i just nu men också hur deras verksamhet ska utvecklas på några års sikt. Jag samarbetade med alla kontoren i södra Sverige och uppdraget innehöll allt som en lycklig HR-människa får arbeta med.

Initialt bestod arbetet av rekrytering – att tillsammans med en HR-kollega söka och hitta de bästa ingenjörerna på marknaden i stark konkurrens med andra ingenjörskonsultbolag. HR-arbetet innebar också coaching till chefer i vardagen, fackliga förhandlingar, individärenden, rehabs och HR-hjulets övriga aktiviteter. Tack vare varmt emottagande och bra kommunikation mellan kollegorna på alla kontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm kom jag bra in i arbetet. AFRY är en fantastisk arbetsplats med proffsiga och tillmötesgående chefer och kollegor.

Uppdraget avslutades med rekrytering och skräddarsydd onboarding av en ny HR Business Partner. Mitt under hennes introduktion slog covid-19 till. Vi hade nog den underligaste introduktionen med halvtomt kontor och HR-arbetets innehåll slog om till krisberedskap och att läsa på om korttidspermittering med tillhörande organisering och roller. Uppdraget var nio månader långt.

Rekrytering

Kursledare inom personalekonomi

Vår 2020. Återkommande uppdrag för Competensums Yrkeshögskola och kursen Personalarbetets processer och personalekonomi. Det är fjärde gången jag leder kursen vars innehåll passar för dig som arbetar med lön, HR, ekonomi eller företagsledning.

Vi räknar på kostnader och intäkter vid rekrytering, sjukfrånvaro, rehab samt avslut av anställning. Vi lär oss en metod för att identifiera det som inte syns i företagets ekonomiska redovisning samt argument för att påvisa misshushållning. Kursen ger också insikter i var de stora kostnaderna finns och hur vi kan vända dem till intäkter i en verksamhet där HR går hand i hand med affären.

Denna gång drabbades vi i samhället av covid-19 och kursen fick bli digital. 26 deltagare kunde under sex veckor följa kursen hemifrån i trygghet. Allt funkade bra och jag upptäckte det fina med t ex breakout rooms för gruppdiskussioner och chatfunktion. Det gick bra, nästan som att ses på riktigt. För de som ville se lektionen i efterhand fanns lektionerna inspelade. Då om inte förr är det dags att komma över motståndet att höra sin egen inspelade röst…

Deltagare om kursen:

”… tack för en fantastiskt bra kurs. Är ute på praktik nu och min handledare sa till mig att vi skulle ta fram personalnyckeltal kring sjukfrånvaro och personalomsättning, så jag har redan nu fått lite användning utav mina kunskaper. Känns jättebra! ”

”… tar med mig kompetensen om  personalarbetes processer. Med hjälp av detta kurs kan jag se nu de stora kostnaderna bakom varje anställd och bakom varje investering som företaget gör för sina anställda.

… har fastnat jättebra i min hjärna om ”Minimipriset”.

Maricica Benchea

Rekrytering

Boosta rekryteringen

Vår 2019; Uppdrag för Kulla Bemanning, Höganäs Omsorg AB

Kulla Bemanning rekryterar vikarier och samordnar bemanningsbehov för vård och omsorg, LSS, kök, städ samt skola och barnomsorg. De stod inför sommarens rekryteringsarbete och ville boosta sin rekryteringsprocess genom att ta intryck utifrån, de ville öva tillsammans med mig. Precis som jag tänker de – övning ger färdighet! Och det blir dubbelt kompetenshöjande genom att göra det tillsammans med andra i vardagen.

Dag 1 innehöll teorier kring människors beteende, hur vi tar beslut vid rekrytering och mycket intervjuteknik. Ett exempel på intervjuteknik kan vara att fråga efter kompetenser genom att be intervjupersonen berätta om en situation och hur hen hanterade det. I ett vårdande yrke är det till exempel viktigt med bemötande men också att vi håller sekretess. Har intervjupersonen egen erfarenhet av situationer när det gick riktigt bra men också när det inte gick bra i dessa situationer. Intervjutekniken hjälper oss att fånga personens reflektion, egna personliga utveckling och mognad.

Dag 2 intervjuade vi tillsammans sökande till sommarens roller med observation, konstruktiv feedback och möjlighet att förbättra tekniken. Resultatet blir fler träffsäkra rekryteringar och kandidater som får ett professionellt bemötande. Vi lärde oss många nya saker tillsammans dessa dagar och jag är tacksam över att få dela och ta emot erfarenheter med Kulla Bemanning.

Rekrytering

Hitta nya medarbetare!

Vinter 2018/2019. Återkommande kund! RosholmDell Advokatbyrå ville ha fortsatt hjälp att hitta medarbetare. Så kul att nu få rekrytera juniora jurister till kontoren i Helsingborg, Växjö och Kalmar. RosholmDells mål är att vara det självklara valet hos klienter och framtida medarbetare i de städer de är verksamma. Och såklart ska det bli roligt att bidra!

Mitt arbete innebär att i nära samarbete driva kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser med djupintervjuer och personlighetsanalyser samt uppföljning hos kund och anställd kandidat. Så bra att jag kan intervjua i deras lokaler så kandidaterna verkligen ser vad de söker sig till. Så intressant att få ställa frågan: ”Hur ska en bra jurist vara?” och få höra svaren från unga jurister i början av karriären. I samband med rekryteringsarbetet uppstår frågor som rör annat inom HR. Då finns möjlighet för mig att lyssna in och ge råd. Så ska ett riktigt samarbete se ut.

Kurs blir ögonöppnare

Höst 2018. Det är andra gången jag är kursansvarig för kursen ”Personalarbetets processer”, på Yrkeshögskolan Competensum i Helsingborg. Vi tar hjälp av personalekonomi och räknar på olika HR-insatser. Vilka dolda kostnader och intäkter finns i samband med t ex en introduktion eller en rehabinsats? Vi synliggör dem genom att räkna och komma närmare sanningen, vilket är en rejäl ögonöppnare på hur man ska bedriva HR-arbete. Studenterna är så motiverade och kloka, det är ett superkul uppdrag!

Advokatbyrå hittade en stjärna 

Höst 2018. RosholmDell hade behov av att hitta en juristassistent och LEAN-ansvarig till sitt Helsingborgskontor. Deras fina, solidariska arbetsplats med affärsidén om att erbjuda användbar juridik var lätt att sälja in och vi fick många kvalificerade sökande. Inom fem veckor gick vi i mål med rekryteringen och hade en Stjärna att komplettera teamet på Stortorget!

Foto: Håkan Karlsson

Rekrytering till skola

Vår 2018. Seminarieskolan F-9, fick en ny rektor till våren och mycket behövde komma på plats, bl a ett 20-tal rekryteringar, ämneslärare, specialpedagoger och kuratorer. Jag fick möjligheten att hjälpa till med delar av rekryteringsprocesserna vilket innebar annonsering, urval och telefonintervjuer. Det var spännande och kändes viktigt att arbeta för skolans värld och hitta de allra bästa blivande medarbetarna.

Coachning för ledning och medarbetare

Vår 2018. Höganäshem arbetade med sin affärsplan och medarbetarundersökning och i samband med det gjorde jag en insats som innebar coaching för ledningsgrupp och medarbetare.

 

”Stora förändringar i verksamheten skapar ibland oro vilken inte alltid är så lätt att hantera internt. Med hjälp av Petra fick vi loss en del knutar och kunde gå vidare i processen”

Jesper Månsson VD

SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete

Vår 2018. Uppdrag för Helsingborg Arena och Scen som innebar arbete med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. De enskilda verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete var inarbetat sen länge men de behövde hjälp att få ett gemensamt arbetssätt och bolagsövergripande struktur. Vilket fantastiskt uppdrag att få arbeta för några av de finaste kulturbärarna i Helsingborg: Sofiero, Stadsteatern, Konserthuset, Arenan samt Convention & Event Bureau.

Interim HR-chef

Höst 2017-vår 2018. Uppdrag som HR-chef på Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad vilket innebar löpande personalärenden, stöd till chefer och organisation, medarbetardagar, chefsrekryteringar samt introduktion av ny HR-chef. Detta var mitt första uppdrag i egen verksamhet och innebar möte med nya fantastiska människor och platser som Dunkers Kulturhus, Biblioteken i Helsingborg, Fredriksdal och Helsingborgs Muséer såväl som Kulturnämnden och dess politiker.

Competensum yrkeshögskola

Competensums yrkeshögskola var ett av mina första konsultuppdrag och en rejäl utmaning! Uppdraget innebar att ansvara för en kurs inom ramen för utbildningen Löneexpert med innehållet personalarbetets processer och personalekonomi. Jag hade hittills bara fått möjlighet att missionera om vikten av att rekrytera rätt och att investera i kompetens för personalen (som de flesta HR-folk gör) men inte räknat på det själv. Här fick jag samarbeta med en grupp yrkeserfarna löneexperter. Deras vana att räkna lön och mina kunskaper om personalprocesser och samarbetet på en HR-avdelning gav många kloka insikter för oss alla. Jag är mycket glad över en bra kursutvärdering och att jag får komma tillbaka som kursansvarig i höst!

Referens:
”Vi på Competensum har anlitat Petra i ett uppdrag att utbilda en klass Löneexperter i ”Personalarbetets processer”. Petra har utfört uppdraget på ett mycket bra sätt och med hög kvalitet. Petra är lätt att samarbeta med och har varit mycket omtyckt av de studerande. Jag har bokat upp Petra kommande kurs och kan rekommendera henne.”

Hanna Kemp, utbildningsledare Competensum

Rekrytering

 

Som anställd HR Business Partner på Resurs Bank och Solid Försäkringar innebar arbete med rekrytering under högt tryck i tillväxtbolag.

– ca 100 rekryteringar per år i Norden för att hitta våra stjärnor,

– kvalitetssäkrad rekryteringsprocess med stöd för cheferna vid behov,

– gruppintervjuer och ”speed dating”-intervjuer, träffa många sökande i syfte att kombinera rekrytering med employer branding.

– verktyg till chefledet för att rekrytera bra, framtagande av en tvådagars utbildning i rekrytering och intervjuteknik, innehållande teorier om hur vi tar beslut, en koncerngemensam rekryteringsprocess och möjlighet att träna intervjuteknik i skarpt läge. Över 100 chefer utbildades under 5 år.

Introduktion nyanställda

Vad behöver en nyanställd för att så snabbt som möjligt komma in i arbetet? Hur ska vi bäst introducera personal så att den nyanställda får kunskaper om varför verksamheten finns, vad den erbjuder och ”var finns jag” i denna näringskedja. Om den nyanställde får delta i en aktiv intro, i dialog och samarbete med de som varit längre på arbetsplatsen och snabbt får ett kollegialt nätverk ökar chanserna för motiverade medarbetare och leverans.

På en arbetsplats som Ängelholms sjukhus, som har verksamhet i många olika huskroppar, måste en nyanställd kunna kartan. Husen förbinds med kulvertar under mark. Jag ansvarade för att skapa ett introduktionsprogram för nyanställda och det ansågs modigt och kontroversiellt att blanda personalkategorier i en och samma intro, vilket man inte tidigare gjort. Detta skapade gemenskap och stärkte tidigt tron på att alla i ett team kring patienten behövs.

Resurs hade ingen intro för nyanställda och då företaget växte snabbt i Norden fanns behovet att ha en gemensam intro för alla länder. Syftet med introduktionen var att deltagarna skulle förstå alla företagets affärer samt leva och diskutera de starka värderingarna. Med hjälp av affärsområdesansvariga trainers och ett stort engagemang från hela företaget kunde vi introducera 8 nya medarbetare i månaden under flera år. Utvärderingarna var mycket bra och de nyanställda kunde landa i sin roll och ta ansvar snabbt. Internt spred sig kunskapen om affärerna då nya trainers dök upp efter hand och fick föreläsa i programmet – train the trainer!