Detta gör Pethra

Läs om mina kompetensområden och de tjänster jag kan erbjuda. Varmt välkommen att höra av dig för att diskutera utifrån dina behov.

Abonnera på HR timmar

 För det lilla eller medelstora företaget som inte har en anställd HR-konsult kan det uppstå behov av stöd på deltid eller under vissa perioder. Du kan abonnera på ett visst antal timmar per månad och använder dem efter överenskommelse. Jag arbetar avlastande eller utvecklande på plats i ditt företag med t ex rekrytering, utbildning, HR-rutiner, personalhandbok, rehab-ärenden, arbetsmiljöfrågor.

Interim HR-chef

Jag tar uppdrag som HR-chef i din verksamhet under tiden som du letar efter en permanent lösning. Jag hanterar de HR-projekt du behöver komma i mål med samt ger dig stöd i rekryteringen av en ersättare. 

Läs om hur vi gjorde i Helsingborgs stad >>

Utbilda dig!

Personalens kompetensutveckling är avgörande för en verksamhets långsiktiga överlevnad. En utbildning riktad till målgruppen, med diskussionsövningar, verkliga cases och effektutvärdering är också mest hållbart i längden. En internutbildning utifrån ditt företags behov där jag stöttar i planeringsprocessen och håller i utbildningen tillsammans med dig.

Se hur vi gjorde på Ängelholms sjukhus,  Resurs Holding och Competensum >>

Rekryteringskonsult

Jag har mångårig erfarenhet av rekrytering inom olika branscher där jag varit anställd, som rekryteringskonsult på bemanningsföretag, internt arbete på HR-avdelning och som beställare av rekryteringstjänster. Utifrån ditt behov gör jag professionella rekryteringar med personligt engagemang. Jag kan leverera hela rekryteringsprocessen eller leda ett rekryteringsprojekt i samarbete med dina HR-kollegor. Vi kan sätta upp större gruppintervjuer och jag kan utbilda dina chefer i rekrytering och intervjuteknik.

Läs om hur vi gjorde på Resurs Bank >>

Introduktion

Jag utgår alltid från hur det är att vara nyanställd och vad som behövs för att så snabbt som möjligt komma in i arbetet. Mina egna insikter om den bästa introduktionen har växt sig stark. En aktiv intro där medarbetaren får vara i dialog och samarbete med andra nyanställda och de som varit längre på arbetsplatsen, är en mycket framgångsrik form.

Läs om hur jag gjorde under min anställning på Ängelholms sjukhus >>

Rehabilitering

Sjukfrånvaro kostar företag enorma summor pengar varje år. Tappad motivation och produktivitet hos personalen skapar en nedåtgående spiral för individen och gruppen som kan vara svårt att ta sig ur. Ta tag i det lagbundna ansvaret och utbilda dig och dina chefer, sätt upp rutiner med målet att bli bäst på att hantera rehab-frågor, sjukdom och frånvaro.

Jag hjälper dig utifrån din målsättning och med stor respekt för individen, utbildar så att du och dina chefer blir tryggare i arbetet. Vi vet att vi är i mål då vi fått rutiner på plats som alla i företaget känner till,  att sjuktalen gått ner och ni upplever ökad beredskap framåt. Du kan se fram emot ökad trivsel, ökad produktivitet och att fler vill jobba hos dig!

Personalsamtal

Enstaka samtal – Jag har mångårig erfarenhet och kan erbjuda enskilt stöd till dig som är chef. Du får verktyg för dina framtida samtal och utvecklas själv genom detta upplägg.

Utbildning i svåra samtal – Utbildningar för de som vill få mer kunskap och träning i grupp. Innehåller teori, diskussioner om din vardag och många praktiska inslag med träning utifrån case.

Avveckla personal – utbildning och coachning i målsättning, respektfull hantering och ny framtid för båda parter.