Vem är Pethra?

Pethra erbjuder professionellt HR-stöd till företag i Sverige. Petra Bergqvist som ägare och arbetande i Bergqvist Larsson HR AB ger stöd till företag, arbetsgrupper och individer i förändring och utveckling. Jag lyckas genom personligt engagemang och behovsanpassat arbete tillsammans med dig som kund.

Engagemang, mod och förbättring!

Engagemang, mod och viljan till förändr… hrmm förbättring. Dessa är mina tre främsta personliga tillgångar i arbetet med HR i ditt företag.  Jag arbetar gärna nära verksamheten med att förena “affären” och HR, bidra till ökad tillväxt och människors motivation. Jag har erfarenhet av att:

– tillsammans med ledningen driva förändrings- och förbättringsprojekt till nytta för tillväxten, och skapa en kvalitetssäkrade processer för företaget med coaching och konkreta mallar till chef,

– implementera rutiner och processer (rekrytering, systematiska arbetsmiljöarbete, rehab-rutin, svåra samtal, fackliga förhandlingar, omorganisering, respektfulla omplaceringar och avslut av anställning.

TalentQ

Jag är certifierad i TalentQ s verktyg som används i samband med rekrytering, individ- och grupputveckling. De olika verktygen som beskrivs nedan heter Dimensions, Elements och Drives.

Du som genomför dessa analyser och tester får personlig återkoppling av mig vilket hjälper dig i din yrkesutveckling. Du som är kund får en grundlig genomgång av verktygen och hur jag kan hjälpa ditt företag att skapa en positiv kultur inom din organisation, få människor engagerade och minska personalomsättningen.

Vad är Dimensions?
Dimensions är en personlighetsprofil som ger effektiv och lättbegriplig vetenskaplig insikt om kandidatens personlighet i dagens arbetsliv. Bedömningen tar ca 25 minuter att genomföra och finns på en mängd olika språk. Du får omgående fram ett flertal rapporter som kan användas direkt. Rapporterna fastställer yrkesrelaterade kompetensområden som har visat sig vara viktiga och relevanta för organisationer.

Vad är Elements?
TalentQ Elements är ett unikt online-test i tre delar som mäter verbal, numerisk och logisk förmåga, och kan användas oavsett tjänst och på alla nivåer. Alla kandidater påbörjar bedömningen på samma svårighetsgrad och de som svarar snabbt och korrekt får alltmer komplex information och svårare frågor. Elements anpassar sig i realtid till individens nivå av förmåga. Detta system erbjuder enorm tidseffektivitet jämfört med andra bedömningar.

Vad är Drives?
Drives är en online-enkät som fokuserar på individens värderingar och motivation på arbetsplatsen. Syftet är att mäta de faktorer som bidrar till att stimulera och entusiasmera människor i deras dagliga arbete. När du förstår vad som motiverar dina medarbetare, kommer du kunna öka förutsättningarna för medarbetarnas entusiasm, driv och effektivitet.